top of page

P.A.R.C.

Het grootste museum van België ! 

P.A.R.C. wat is dat ?
 

P.A.R.C. dat zijn acht museale inrichtingen in de Centrumregio. Een unieke benaderingswijze voor Wallonië en Brussel: de vrijwillige samenwerking tussen acht museale inrichtingen met verschillende statuten en organisatorische krachten. Het hoofddoel van dit platform is de ontwikkeling van nieuwe dynamieken die gunstig zijn voor de musea, de regio en de bezoekers. 


De musea die deel uitmaken van P.A.R.C. zijn: het Daily-Bul & Co centrum, het Centrum voor Graveer- en Beelddrukkunst, Domaine du Château de Seneffe-Musée de l'Orfèvrerie, Keramis - Keramiekcentrum, het MiLL, het Museum van Mijnbouw en Duurzame Ontwikkeling van de mijnsite van het Bois-du-Luc, het Internationale Carnaval- en Maskermuseum en het Koninklijk Museum van Mariemont.

 

PAGES MUSEES

8 museums in 26km²

De musea van P.A.R.C. die trouw zijn aan de ironie en aan de humor met een surrealistische toets die eigen zijn aan de Centrumregio bevestigen het...en laten u er zelf over oordelen. Deze acht musea zijn zo dicht bij elkaar dat u zich zou kunnen inbeelden dat ze een worden... Hier zijn enkele feiten om over te bezinnen. 

 

Groot door de hoeveelheid collecties 
 

De collecties van de museale inrichtingen van het platform worden geschat op 150 000 items en een documentaire verzameling van meer dan 120 000 werken (waaronder een waardevolle reserve van meer dan 25 000 boeken) waardoor het de grootste collectie van Wallonië en een van de omvangrijkste van het rijk is. 

 

Groot door de diversiteit van de werken

 

De acht inrichtingen bieden de mogelijkheid om een brede waaier aan thema’s (hedendaagse kunst, surrealisme, symbolisme, de 18e eeuw, het industriële erfgoed enz.), vakken (archeologie, literatuur, beeldhouwkunst, schilderkunst enz.), of zelfs technieken (maskers, keramiek, graveerkunst, edelsmeedkunst) te ontdekken.

Deze samenwerking biedt ook een opmerkelijk aanbod op het vlak van chronologie (van de grijze oudheid tot vandaag), van aardrijkskunde (alle werelddelen zijn vertegenwoordigd) en van de verscheidenheid aan dragers.

 

Groot door de concentratie van musea op een beperkt gebied 

 

P.A.R.C. is een groep van acht musea die zich binnen een areaal van 26 km² bevinden. Vijf onder hun bevinden zich in La Louvière waaronder vier in het hart van het stadscentrum; de drie anderen bevinden zich in Binche, Morlanwelz en Seneffe, oftewel op minder dan tien kilometer afstand van de wolvenstad. In 2016 werden trajecten gemaakt om de verschillende musea heel gemakkelijk met de fiets te verbinden. Deze trajecten zetten ook de nabijheid van de musea en erfgoedschatten zoals de scheepsliften van het historische Centrumkanaal, het Middeleeuwse centrum van Binche en zijn belfort dat erkend is door UNESCO of de mijnsite van het Bois-du-Luc dat ook door UNESCO erkend is. 


Waar staat dit letterwoord voor? 
 

Voor heel veel dingen. P.A.R.C. is een letterwoord met veel verschillende betekenissen. Het staat voor de betekenis van het project, de Pôle des Arts en Région du Centre (Kunstcentrum in de Centrumregio) maar dit zou de pluraliteit van het platform niet weerspiegelen. Patrimoine (erfgoed), Passé (verleden), Peinture (schilderkunst), Parcours (trajecten), Ateliers (workshops), Archéologie (archeologie), Archives (archieven), Avenir (toekomst), ARTour (ARTour), Rêve (droom), Réseau (netwerk), Rythme (ritme), Rencontres (ontmoetingen), Collection (collectie), Charbon (kool), Carnaval (carnaval), Canaux (kanalen), Culture (cultuur)…In feite schuilen achter elke letter woorden die zowel de bijzonderheden van de musea als hun overeenkomsten vertolken. Een feit dat de kracht van het platform vormt.  

bottom of page