top of page

Keramis, een museum, kunsten- en creatieruimte gewijd aan de keramiek, werd op de site van de oude faïence- fabriek Boch in La Louvière opgericht. De hedendaagse en gedurfde architectuur omvat een oud geklasseerd gebouw dat drie gigantische flessenvormige ovens bevat, de laatste Belgische exemplaren van dit type.

Boch verzameling
Het museum bezit een merkwaardige verzameling faïencestukken die in de 19e en 20e eeuw geproduceerd werden in de Boch fabriek, boegbeeld van de Belgische industrie. Uitzonderlijke creaties, afkomstig uit de kunstateliers zoals de vazen van Charles Catteau, zijn er naast hedendaagse stukken te zien. in de voorraad die voor het publiek toegankelijk is, worden de productie-technieken van industriële faïence en het socio-economische leven uitgelegd.

Hedendaagse keramiek
Keramis hecht ook veel waarde aan een belangrijke keramiekverzameling van artiesten uit de tweede helft van de 20e eeuw. Alle aspecten van moderne en hedendaagse keramiek komen aan bod, evenals design.
Deze onuitgegeven verzameling die uit de Federatie Wallonië-Brussel komt, wordt regelmatig verrijkt met aanwinsten van Belgische en Buitenlanders heden- daagse kunstenaars.

Tentoonstellingen
Keramis verkent elk jaar het universum van de keramiek door middel van tijdelijke tentoonstellingen om onbekende en nochtans duizendjarige disciplines te belichten. Naast overzichtstentoon- stellingen van historische figuren, besteedt Keramis een groot deel van de programmatie aan groeps- of persoonlijke tentoonstellingen van hedendaagse artiesten.

Kunst en creatie
Keramis beschikt over een educatief creatie- en onderzoeksatelier. Technie- ken worden uitgelegd en aangeleerd om de oude en moderne tentoongestelde werken beter te begrijpen. Tijdelijk inwonende artiesten, soms uit andere disciplines dan de keramiek (design, grafische kunsten, enz.), kunnen technische hulp krijgen die vaak noodzakelijk is voor de uitwerking van hun artistieke projecten.

Centre Keramis
Centre Keramis
Centre Keramis
Centre Keramis
Centre Keramis
Centre Keramis
Centre Keramis
Centre Keramis
Centre Keramis
Centre Keramis
Centre Keramis
Centre Keramis
bottom of page